Za več informacij nas pokličite

+386 59 340 000

Telefon

SPLETNI PORTAL eDOC
ZA VARNO DELJENJE DATOTEK

PREIZKUSITE eDOC

BREZPLAČNI PREIZKUS IN BREZ OBVEZNOSTI

Storitev v oblaku

STORITEV V OBLAKU

Varno in zaupno

VARNO & ZAUPNO

Dokumentni sistem

DOKUMENTNI
SISTEM

Prilagoditve

PRILAGODITVE

Analitika

ANALITIKA

SPLETNI PORTAL ZA HRAMBO IN DELJENJE DOKUMENTOV

S pomočjo spletnega portala eDOC lahko delite svojim zaposlenim ali strankam osebne podatke ali zaupne dokumente kar preko spletnega sistema, ne da bi za to morali obiskati posameznega zaposlenega oz stranke in mu dokumente osebno vročiti oziroma dokumente pošiljati celo preko npr. e-pošte.

Delite lahko široko paleto dokumentov, predvsem pa je namenjeno deljenju dokumentov, ki so zaupne narave in, ki vsebujejo osebne podatke ter za njih zakon zahteva višjo stopnjo varnosti in evidenco prevzema.

Dokumenti se pri prenosu v eDOC ne pošljejo neposredno prejemniku, temveč si prejemnik dokumente lahko ogleda ali natisne kar iz spletnega portala eDOC.

V kolikor uporabnik želi hrambo dokumentov v svojem arhivu (prenos dokumentov), pa si le te lahko iz sistema eDOC prepošlje preko posebne varne povezave na svoj e-naslov. Pri tem pa potrebuje geslo za dostop do povezave, katera mu je poslana na drugačen e-poštni naslov ali preko SMS-a na mobilno številko. Z vnosom pravilnega gesla mu je nato omogočen prenos datotek na svoj računalnik.
S tem je zagotovljeno dvostopenjsko preverjanje varnosti, ki ga predvideva GDPR.

Zakaj uporabljati eDOC:
 • VARNO NALAGANJE
  DOKUMENTOV V OBLAKU.
 • UPOŠTVANE GDPR SMERNICE: AKCIJE UPORABNIKOV SO BELEŽENE: DOSTOPI, UVOZI, IMENA DATOTEK, OBVESTILO O VPOGLEDU UPORABNIKA.
 • DVOSTOPENJSKO PREVERJANJE VARNOSTI – avtentikacija
 • DOKUMENTI SO HRANJENI NA VEČIH MESTIH, V OBLAKU (REDUNDANCA).
 • DOKAZLJIVOST VSEBINE SPOROČILA (ČAS POŠILJANJA, VSEBINA DOKUMENTA).
 • ENOSTAVEN UVOZ DOKUMENTOV.
 • AVTOMATIZIRANO RAZVRŠČANJE GLEDE NA ŠIFRANTE DOKUMENTOV.
 • SISTEMATIČEN PRIKAZ NALOŽENIH DOKUMENTOV NA ENEM MESTU.
 • PREGLED STATUSOV DOKUMENTOV PO TIPU, DATUMU, OGLEDU, ŠIFRANTU.
 • OBVESTILO PREJEMNIKOM O DOSTAVI DOKUMENTOV
  (E-MAIL, SMS).
 • BREZPAPIRNO POSLOVANJE.
 • PRIHRANEK ČASA.
 • STORITEV V OBLAKU, DOSTOPNO IZ KJERKOLI 24/7/356.

ENOSTAVEN IN VAREN NAČIN DELJENJA DATOTEK

SPLETNI PORTAL eDOC

V čem je eDOC
drugačen od
ostalih portalov?

EVIDENCA PREVZEMA

Za razliko od papirnatih dokumentov
lahko kot pošiljatelj dokazujete tako
čas pošiljanja kot tudi vsebino
sporočila ter ogled oz
prevzem dokumentov s
strani prejemnika.

eDoc

Secure File Transfer Infografika
Komu je eDoc namenjen:

Računovodskim servisom, finančnikom, kadrovnikom, direktorjem družb, vodjem projektov, odvetnikom, notarjem, medicinskemu osebju, zaposlenim itd.

Kaj lahko delite z eDOC?

Nalagate lahko paleto dokumentov, predvsem tiste za katere zakon predvideva višjo varnost in evidenco prevzema, npr. plače, regres, kilometrina, pogodbe o zaposlitvi, izvide, korporativne pogodbe, planske dokumente, itd

Kako uvesti eDOC v vaše poslovanje?

Nalaganje, predogled in deljenje dokumentov vedno poteka prek spletnega portala eDOC.

POKLIČITE NAS ŠE DANES IN PREIZKUSITE
PROGRAMSKO OPREMO eDOC.