Za več informacij nas pokličite

+386 59 340 000

Telefon

SPLETNI PORTAL E-SIGNATURE
ZA ELEKTRONSKO
PODPISOVANJE DOKUMENTOV

PREIZKUSITE E-SIGNATURE

BREZPLAČNI PREIZKUS IN BREZ OBVEZNOSTI

Storitev v oblaku

STORITEV V OBLAKU

Varno in zaupno

VARNO & ZAUPNO

Hramba dokumentov

HRAMBA
DOKUMENTOV

Podpis & Žig

PODPIS & ŽIG

Obvestila

OBVESTILA

Kaj je E-Signature?

E-Signature je spletni portal namenjen elektronskemu podpisovanju in varnemu pošiljanju dokumentov (GDPR).

Proces elektronskega podpisovanja pošiljatelju omogoča nalaganje in hrambo elektronskega podpisa in žiga, ter varno pošiljanje podpisanih dokumentov (dvostopenjska avtentikacija SMS geslo in E-MAIL). Podpisna komponenta omogoča pošiljatelju vnaprej določiti mesto podpisa in žiga v samem dokumentu, prav tako mesto podpisa zunanjega podpisnika.

Zakaj E-Signature ?

E-Signature je enostavna spletna rešitev za elektronsko podpisovanje dokumentov, ki deluje brez nameščanja programske opreme na računalnik. Deluje tudi na vseh mobilnih napravah.

Podpisna komponenta omogoča uporabniku hrambo večih podpisov in žigov, katere lahko uporabi kot predlogo za podpisovanje.

E-Signature omogoča časovno evidenco poslanih podpisanih in zavrnjenih dokumentov.

Funkcija "Nadzornik" znotraj E-Signature omogoča, da lahko skrbnik podjetja (Admin), celostno pregleduje poslane dokumente s strani svojih zaposlenih, in spremlja statuse.

Varna hramba podpisanih dokumentov omogoča pošiljatelju in zunanjemu podpisniku - prejemniku vpogled v dokumente 24/7. Dostop za pošiljatelja je zaščiten z dvostopenjskim preverjanjem prijave (2FA), dostop podpisnika pa z geslom, katerega prejme preko SMS-a.

Dokumenti shranjeni na strežniku so zaščiteni z naključnim geslom. Tako, tudi upravljalec strežnika ne more dostopati do vsebine datotek.

Z uporabo storitve E-Signature znižajte stroške papirnega poslovanja. Izognite se stroškom papirja, tiskanja, skeniranja in fizičnega arhiviranja dokumentov ter poštnim storitvam.

Kaj lahko podpisujete z E-Signature?

Uporaba E-Signature je primerna za splošno rabo in za dokumente zaupne narave ter dokumente, ki vsebujejo osebne podatke in za njih zakon zahteva višjo stopnjo varnosti.

Le ti predstavljajo npr. pogodbe, naročilnice in dobavnice, račune, soglasja za posege-zdravstvo, zdravniške izvide, naročniške pogodbe in anekse, plačilne dokumente, kreditne pogodbe, pristopne izjave, zavarovalne police itd.

Format poslanih in naloženih datotek je lahko le v PDF formatu.

Komu je E-Signature namenjen?

E-Signature je namenjen vsem panogam, ne glede na vrsto poslovanja. Predvsem pa tistim uporabnikom, ki v velikem obsegu podpisujejo in pošiljajo številne dokumente.

Zavarovalnice, banke, telekomunikacijski operaterji, odvetniki, zdravstvo, računovodstva, državne institucije, monterji, terenski delavci itd.

V čem je
E-Signature
drugačen od
ostalih portalov?

Storitev
vključuje varno
elektronsko hrambo
dokumentov z/brez
predloge za podpis, imenik
strank, več podpisov in
žigov ter funkcijo
nadzornik.

E-SIGNATURE

PREDNOSTI STORITEV E-SIGNATURE

Zakaj uporabljati
E-SIGNATURE:
 • SPLETNA REŠITEV BREZ NAMEŠČANJA
  PROGRAMSKE OPREME.
 • HRAMBA TER IZBIRA VEČIH PODPISOV IN ŽIGOV
 • MOŽNOST PODPISA VEČ DOKUMENTOV HKRATI.
 • DOLOČITEV ČASOVNEGA OKVIRJA PODPISOV
 • POLJUBNA POZICIJA PODPISA IN ŽIGA.
 • ZBIRNIK EVIDENCE PRIJAV UPORABNIKOV.
 • PREGLED STANJA PODPISANIH IN ZAVRNJENIH DOKUMENTOV.
 • ZGODOVINA PODPISANIH IN POSLANIH DATOTEK.
 • OBVESTILO PREJEMNIKU O DOSTAVI DOKUMENTOV (E-MAIL, SMS).
 • OBVESTILO POŠILJATELJU O DOSTAVI IN PREJEMU
  DOKUMENTOV (E-MAIL).
 • OBVESTILO POŠILJATELJU O IZVEDENIH PODPISIH
  ALI ZAVRNITVAH POSLANIH DATOTEK (E-MAIL, WEB).
 • PRIMERNO ZAPODJETA.
 • FUNKCIJA NADZORNIK (ADMIN
  PREGLED NAD POSLANIMI DOKUMENTI
  SVOJIH ZAPOSLENIH).
 • VARNA HRAMBA DOKUMENTOV V OBLAKU.
 • DOSEGLJIVOST DOKUMENTOV 24/7/365.
 • IMENIK STRANK (ZAPOGOSTO POŠILJANJE).
 • VARNO POŠILJANJE DOKUMENTOV.
 • ZAKLENJENE DATOTEKE, ZAŠČITENE
  Z GESLOM.
 • UPOŠTEVANE GDPR SMERNICE: 2FA.
 • BREZPAPIRNO POSLOVANJE.
 • PRIHRANEK ČASA,TISKA, SKENIRANJA.
 • PRIHRANEK PRI POŠTNIH
  STORITVAH.

POKLIČITE NAS ŠE DANES IN PREIZKUSITE
PROGRAMSKO OPREMO E-SIGNATURE.